Ento Çev Entomoloji ve Çevre Sağlığı
Entomoloji ve Çevre Sağlığı

FUMİGASYON NEDİR?

Fumigasyon

Fumigasyon 20. yüzyılın başından beri ürünlerdeki zararlı etmenlere karşı kullanılan bir kimyasal savaş metodudur.

Fumigasyonun Tanımı

Böcekleri ( yumurta, larva, nymph, pup ve ergin dönemde ) ve diğer zararlı etmenleri ( nematod, mantar, bakteri gibi ) öldürmek amaçlı ile kapalı bir ortamda ( belirli bir ısıda ve miktarda ) gaz halinde kimyasal bir madde ( fumigant ) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.

Fumigasyonun Gayesi ve Önemi

Fumigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler, diğer materyaller, ihraracatı yapılan ürünler ile üzerinde taşınan tahta paletleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin ürünlerde oluşturduğu tahribatı ve kaybı önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacını gerçekleştirmektedir.

İhracat yapan firmaların ürünlerinde çok uzun yol boyunca taşınır ve bu taşınma sırasında havasızlık, ani ısı değişiklikleri ve nem nedeniyle böceklenme yaşanır. Bu sebeple ciddi ürün kaybı yaşanarak maddi zarara uğranmaması nedeni ile fumigasyon çok önemlidir.

Fumigasyon ülkeler arası hatta bölgeler arası farklı böcek populasyonları geçişini önlemek için de son derece önemlidir.

Fumigasyonun Olumlu Yönleri

  • 1. Ürüne direkt olarak tatbik edilebilir.
  • 2. Üründe uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılma özelliği vardır.
  • 3. Gıda maddelerinde kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içindedir.
  • 4. Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkilidir.

Fumigasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • 1. Fumigasyon işlemi tehlikeli ve ölümcüldür.
  • 2. Dikkat edilmesi ve gözden kaçan en önemli ikinci husus, insan ve hayvanlar için sakıncalı olmayan kalıntı sınırı olarak ifade edilen tolerans residue (hoşgörülür kalıntı) kavramı çok iyi bilinmeli ve uygulanmalıdır.
  • 3. En az iki eğitimini almış fumigasyon operatör tarafından uygulanmalıdır.
  • 4. Fümigasyonda kullanılacak fümigantların özellikleri ile fümige edilecek materyalin yapısı ve nitelikleri iyi bilinmelidir.
  • 5. Fümige edilecek ürün ve kullanılacak fümiganta en uygun olan fümigasyon tekniği seçilmelidir.
invilon web tasarım